HANDELSBETINGELSER

 

Afbestillings- og betalingsbetingelser

Priser er for båden med bådfører, udstyr og inklusive moms. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer.

Bekræftelser:
Alle bestillinger er gældende og bindende ved modtagelse af skriftlig bekræftelse fra RIB-IT. Der tolkes mellem en reservation og en bookning. En bookning er en aftale og derfor bindende. Værdigenstande m.m.: Hvis en arrangør i forbindelse med et arrangement ønsker at medbringe værdifulde ejendele er RIB-IT ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for disse, og kan således ikke gøres ansvarlig for nogen form for skade, bortkomst, undergang eller lignende.

Erhverv:

Betalingsbetingelser:
8 dage netto fra arrangements afholdelse. Ved for sen betaling beregnes et rentetillæg som p.t. udgør 18% p.a. (1,5% pr. måned). Der udsendes rykkerskrivelse, med rentepåkrav og rykkergebyr på kr. 100,00 efter forfaldsdatoen. RIB-IT udsender faktura efterfølgende, men modtager også betaling på dagen via Mobile Pay eller kontant.

Afbestillings regler:
Som hovedregel kan en kunde frit annullere sit arrangement op til 14 dage før planlagt startdato uden omkostninger. Dog er der 28 dages annulleringsfrist for arrangementer, på beløb over 12.000,-. Her betales gebyr svarende til 25 % af det bestilte arrangement. I tilfælde af afbestilling, mindre end 14 dage før planlagt startdato, betales gebyr svarende til 40 % af det bestilte arrangement. Foretages afbestilling mindre end 7 dage før planlagt startdato beregnes gebyr på 75 % af det bestilte arrangement.

Ved afbestilling, som altid skal foretages skriftligt, forstås annullering, reduktion, afkortning, omplacering og lignende væsentlige ændringer i forhold til bekræftelsen. Afbestillingsgebyr /erstatning bortfalder i det omfang den pågældende kapacitet sælges til anden side.

Teamkick:
Her udarbejdes en særskilt aftale.

Private:

Betalingsbetingelser:
Der afregnes senest på dagen. Beløbet kan overføres på RIB-ITs bankkonto inden arrangementet, eller også kan der afregnes på dagen via Mobile Pay eller kontant.

Afbestillingsregler:
Som hovedregel kan en kunde frit annullere sit arrangement op til 14 dage før planlagt startdato uden omkostninger. 7 dage før arrangementets afholdelse skal vi have et ca. antal. Ved afbestilling mindre end 14 dage før betales der 1500,- pr sejltime.

Force majeure:
Vurderer RIB-IT at sikkerheden er i fare (primært vejr og vind), forbeholder RIB-IT sig retten til at aflyse et arrangement. Normalt vil det ske senest 24 timer før et arrangement. Det vil ikke komme kunden til last økonomisk. Der vil normalt være en telefonisk kontakt.